V.1504201
  1. HOME
  2. >
  3. 店铺
  4. >
  5. 店铺一览
  6. >
  7. 唐吉诃德钏路店

店铺情报

Store information

半田店

[地址] 〒475-0838 爱知半田市旭町3-36-1

[TEL/FAX] 0569-23-9411

[营业时间] 9:00am-3:00am

[休息日] 无

交通方式

半田店

旭町3-36-1

0569-23-9411

136.9230545

34.8748933

全屏显示

交通方式

轨道交通 <各主要车站

东丰线“东成岩站”起步行3分钟

自驾交通 <各主要道路

Rt.247“有乐町6”十字路口处转向“东成岩站”方向,在第二个信号灯处左转。

唐吉诃德集团网站

利用规约   

Copyright(c)1998-2015 Don Quijote Co.,Ltd.All rights reserved